Soutěž „Vyhraj s dopisem“ – 2020

Výsledky soutěže „Vyhraj s dopisem“

Děkujeme všem, kteří se zapojili do národního kola soutěže „Vyhraj s dopisem“. Velice nás potěšilo, že i v době ovlivněné pandemií Covid-19 přišlo do soutěže celkem 376 soutěžních dopisů.

A jak to celé dopadlo?

1. místo: Veronika Zemanová (12 let) - ZŠ Kozlovice (pdf, 379kB)

2. místo: Tomáš Novotný (14 let) - ZŠ Polanka nad Odrou (pdf, 336kB)

3. místo: Vanessa Stanislavová (13 let) - ZŠ Strážnice (pdf, 273kB)

Všem třem výhercům srdečně blahopřejeme.

Výsledky mezinárodního finálového kola soutěže

Za nejlepší soutěžní dopis získala zlatou medaili Volha Valchkevichi (12 let) z  Běloruska.

Stříbrnou medaili obdržela Jana Popovska (11 let) z Makedonie a bronzovou Phan Hoàng Phương Nhi (14 let) z Vietnamu.

Českou republiku reprezentovala se svým soutěžním dopisem Veronika Zemanová (12 let) (pdf, 379kB), za který jí mezinárodní porota udělila zvláštní uznání.  Za toto ocenění Veronice srdečně blahopřejeme. Je to další z mnoha úspěchů, které Česká republika v této soutěži získala.

Mezinárodní kolo soutěže:

Vítězný dopis Veroniky Zemanové byl přeložen do angličtiny a přihlášen do mezinárodního kola soutěže, které proběhne přímo v sídle Světové poštovní unie ve švýcarském Bernu, kde bude spolu s dalšími vítěznými dopisy z ostatních zemí z celého světa předložen k vyhodnocení mezinárodní porotě, která pak ocení ten nejlepší. Výsledky mezinárodního kola zveřejníme na podzim opět na těchto webových stránkách.

Vyhlášení soutěže

Mezinárodní úřad Světové poštovné unie vyhlašuje již 49. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež.

Vybráno bylo téma:  

„Napiš dospělému o světě, ve kterém žijeme.“

Národní kolo soutěže s názvem „Vyhraj s dopisem“ pořádá Česká pošta, s.p., pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pravidla soutěže:

  • Soutěž je otevřená pro chlapce a dívky, kteří v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 15 let.
  • Soutěžní dopis je nutné zpracovat na dané téma v českém jazyce a napsat ve formě dopisu se základními prvky, jako je na začátku oslovení, datum a místo, dále na konci pozdrav a podpis.
  • Na konci pod text dopisu je nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, datum narození a adresu školy, do které chodí.
  • Rozsah textu je stanoven nejvýše na 800 slov.
  • Dopis může být napsán jak rukou, tak např. na počítači.

Úplná pravidla soutěže 2020 (pdf, 292kB)

Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2020.

Adresa pro zasílání soutěžních prací:

Česká pošta, s.p.
MARKOM
„Soutěž - vyhraj s dopisem“
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

Výběr vítězů: Z došlých soutěžních dopisů vybere komise tři nejlepší. Vítězná práce pak bude přihlášena do mezinárodního kola, které proběhne ve švýcarském Bernu.

Vítěz národního kola soutěže obdrží tablet a postupuje do mezinárodního kola soutěže. Cena za druhé místo je album poštovních známek, za třetí místo společenská hra. Všichni tři pak obdrží speciální poštovní dárek.

Výsledky národního kola soutěže budou zveřejněny do konce května 2020.

Výsledky mezinárodního kola soutěže budou zveřejněny do 10. 10. 2020. Výherci získají zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, čestné uznání a diplom.

Odkaz na UPU obecně: http://www.upu.int/en.html

Odkaz na stránky UPU pro soutěž 2020: http://www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-people/2020-competition.html

Leták k soutěži 2020 (pdf, 4MB)