Energetický zprostředkovatel

Zprostředkovatel dle Energetického zákona

Níže uvedené informace zveřejňuje Česká pošta, s.p. jakožto zprostředkovatel v energetických odvětvích. Informace jsou poskytovány spotřebiteli v souladu s ustanovením § 11l zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“), a ustanovením § 14 zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“):
Základní informace o zprostředkovateli:

Zprostředkovatel (název):

Česká pošta, s.p.

IČO:

47114983

Sídlo:

Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599

Spisová značka:

A 7565 vedená u Městského soudu v Praze

Typ oprávnění:

Zprostředkovatel v energetických odvětvích dle energetického zákona (dále jen „zprostředkovatel“)

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

 

E-mail:

Webové stránky:            

ID datové schránky:       

 

Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4, 225 99  Praha 1

info@cpost.cz

www.cpost.cz

kr7cdry

Registr, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele:

 

 

Číslo registrace:

 

Postup ověření registrace zprostředkovatele v registru:

 

Registr spravovaný a provozovaný Energetickým regulačním úřadem s dálkovým přístupem na https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu

 

742238307         

 

Vyhledání ve výše uvedeném registru pomocí dálkového přístupu na https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu

následným zadáním názvu zprostředkovatele, registračního čísla nebo identifikačního čísla.

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Energetický regulační úřad.

Spotřebitel je oprávněn podat Energetickému regulačnímu úřadu návrh na řešení sporu o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

Adresa a kontaktní údaje Energetického regulačního úřadu:

 

Energetický regulační úřad (ERÚ)

tel.: +420 564 578 666

se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava,

IČO: 70894451

Internetová adresa: https://www.eru.cz/        

Internetová adresa pro informace o mimosoudním řešení sporů: https://www.eru.cz/spor-se-zprostredkovatelem

Orgán dohledu:

Energetický regulační úřad

se sídlem: Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

IČO: 70894451

https://www.eru.cz/

 

Energetický zprostředkovatel (pdf, 119kB)