Back

Česká pošta jednala se Svazem měst a obcí ČR o projektu Pošta Partner

Zástupci České pošty se 28. 2. 2017 zúčastnili jednání s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem a místopředsedou Pavlem Drahovzalem. Probírala se témata, která povedou k dalšímu zefektivnění a zjednodušení provozu jednotlivých pošt Partner. Obě strany se dohodly i na způsobu předávání informací o vývoji projektu Pošta Partner a případných změnách, způsobených například výměnou smluvního provozovatele pošty Partner za nového. Česká pošta zároveň přislíbila účast na kulatém stolu, který pořádá Svaz měst a obcí společně se Senátem ČR na téma „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“. Česká pošta i zástupci Svazu měst a obcí ČR konstatovali společný zájem na úspěšném pokračování tohoto projektu.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz