Back

Vláda se shodla na zrušení tzv. kompenzačního fondu, České poště přispěje 800 miliony korun

Vláda se snaží aktivně vynahradit ztráty České pošty, které přináší zrušení tzv. kompenzačního fondu. Považuji za zásadní nepoškodit jednoho z největších českých zaměstnavatelů nečekaným výpadkem financí, a naopak mu zajistit dostatek prostředků například na platy pošťáků.

S kompenzačním fondem České pošty, který byl zřízen k 1. lednu 2013 a do něhož měly přispívat donáškové společnosti v České republice, nesouhlasila Evropská komise coby s neschválenou veřejnou podporou. Proto se vláda loni v říjnu rozhodla kompenzační fond zrušit, a to i zpětně pro roky 2013 a 2014. V uplynulých měsících rezorty Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra a Ministerstva financí ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem aktivně diskutovaly možná řešení a předložily dva potenciální postupy.

Dnes jsme na vládě zvolili variantu samostatné změny legislativy. Vláda uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravit novelu zákona o poštovních službách, která fond zruší a bude upravovat financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž České pošty.

Konkrétně jsme se shodli na úhradě čistých nákladů České pošty za roky 2013 a 2014 v celkové výši 800 milionů korun. Úhrada by měla proběhnout ve třech fázích, a to v roce 2018 ve výši 200 milionů korun, v roce 2019 ve výši 300 milionů korun a v roce 2020 bude vyplaceno zbývajících 300 milionů korun.

Jsem přesvědčen, že Česká pošta by neměla na neúspěch kompenzačního fondu doplácet, ale měla by své finanční prostředky využívat k zefektivnění služeb a férovému odměňování zaměstnanců.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR