Zpět

Známka s designem Jaroslava Ježka

Klára Melichová je autorkou výtvarného návrhu nové příležitostné písmenové poštovní známky z edice Český design: Jaroslav Ježek, která připomíná dílo významného českého designera a jednoho ze zakladatelů takzvaného bruselského stylu přelomu 50. a 60. let minulého století. Námětem známky, jíž Česká pošta dnes, ve středu 17. května, uvádí do prodeje, je Ježkův aerodynamicky tvarovaný porcelánový servis Elka, oceněný na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu.

Synovec hudebního skladatele stejného jména se narodil 26. ledna 1923 v Podlesí u Příbrami a v Karlových Varech zemřel 23. července 2002. V letech 1945–1949 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity (jejíž studia nedokončil) u profesorů Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana a začal se zajímat o keramiku. Fakulta neměla keramický ateliér a nepodařilo se mu přestoupit na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou k profesoru Eckertovi, na jehož radu však nastoupil jako dělník do keramického provozu a učil se modelovat, formovat a navrhovat. Kadaňský výtvarník Karel Havlíček byl v letech 1949–1955 jeho učitelem v porcelánce Thun v Klášterci nad Ohří, po té Ježek v roce 1956 odešel do vývoje Karlovarského porcelánu a od 2. poloviny 50. let se postupně prosazoval jako přední český tvůrce figurálního a užitého porcelánu. Za svůj život vytvořil 39 kompletních porcelánových souprav a více než stovku návrhů drobné plastiky.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 23 Kč. Známka vychází i ve známkovém sešitku s osmi známkami a čtyřmi stejnými kupony, jejichž motivem je dekor porcelánového servisu na známce. Součástí emise je i obálka prvního dne vydání (FDC), jejímž motivem je soška hřebečka, která byla též vystavena na světové výstavě EXPO 58. Celou emisi vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o., známky metodou ofsetu v nákladu 500 000 kusů známek a 8 000 sešitků, zákazníci si tak mohou dohromady zakoupit 564 000 známek. FDC je vytištěna digitálním tiskem v nákladu 2 400 kusů. Jednotlivé známky či sešitky si mohou zájemci zakoupit na přepážkách či v e-shopu na webových stránkách České pošty.

PODCAST:

17. 5. 2023 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 352kB)