Zpět

První letošní známka připomíná významného tvůrce litografií

Česká pošta dnes uvedla do prodeje první ceninu tohoto roku, jíž je nová příležitostná písmenová poštovní známka Tradice české známkové tvorby: Vladimír Suchánek. Nová emise byla představena autorkou grafického návrhu Evou Haškovou v budově hlavní pošty v Praze. Námětem známky je portrét Vladimíra Suchánka, který je doplněn detailem Suchánkovy litografie Zamilovaný Harlekýn z roku 1978. Výtvarný návrh připravila Eva Hašková. O tomto datumu jsou první ceniny roku vydávány již 30 let, jelikož první poštovní známka samostatné České republiky byla vydána 20. ledna 1993.

Vladimír Suchánek byl český malíř a grafik, jehož výsostnou doménou byla barevná litografie. Na litografický kámen přenášel od začátku 60. let 20. století své imaginární postavy v ojedinělých poetických výjevech. Díky mistrovskému ovládnutí této grafické techniky dokázal okouzlit návštěvníky galerií po celém světě. Za svůj život uspořádal 174 samostatných výstav doma i v zahraničí. Získal celkem 29 významných cen. Pro sběratele z celého světa vytvořil 485 grafických exlibris, připravil i tři desítky návrhů poštovních známek. Jeho práce jsou k vidění v Národní galerii v Praze, v galerii Albertina Wien, v Rockfort Art Museu a řadě dalších veřejných i soukromých sbírkách.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 21 Kč.

Novou známku si mohou zájemci pořídit i ve známkovém sešitku s osmi známkami doplněnými dvakrát dvěma kupony. Na prvním kuponu je detail kresby labutě z grafického listu Léda s labutí a motivem druhého je dívčí tvář, která přechází do točenice ve tvaru ulity. Na přední straně sešitku je výřez z grafiky Půlnoční ulity, jedné z posledních Suchánkových litografií. Součástí emise je i obálka prvního dne vydání (FDC), jejímž motivem je fotografie z autorčina archivu. Vladimír Suchánek je na ní zachycen s klarinetem, což je připomínkou hudebního uskupení Grafičanka, jehož byl zakladatelem, kapelníkem a klarinetistou.

Celou emisi vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o. Známku metodou ofsetu v nákladu 750 000 kusů a 72 000 do známkového sešitku (zájemci si mohou zakoupit 9 000 sešitků se známkami). FDC byla vytištěna digitálním tiskem v nákladu 2 500 kusů.

První známku letošního roku si mohou zákazníci zakoupit na poštovních přepážkách a v e-shopu na webu České pošty.

 

PODCAST:

20. 1. 2023 - Ivo Vysoudil, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 375kB)