Zpět

Prskavky v balíku do ciziny neodletí

Zábavní pyrotechnika, spreje nebo další nebezpečné předměty obecně nepatří do zásilek, které Česká pošta přepravuje. V případě, že se jedná o zásilku do ciziny, má odesílatel smůlu a může počítat s tím, že takový balík adresát nedostane.

Česká pošta zaznamenala v předvánočním provozu enormní nárůst zásilek s nebezpečným zbožím. Jen za listopad vrátilo Letiště Praha České poště 200 zásilek. V prosinci je situace ještě závažnější. Veškeré poštovní zásilky, které mohou být přepravovány letecky, jsou v Praze před předáním leteckým dopravcům kontrolovány Bezpečnostní kontrolou Letiště Praha. Obdobné kontroly probíhají na letištích i v jiných zemích. Zásilky, u nichž je zjištěn nebezpečný obsah, jsou okamžitě vyřazovány z přepravy. Důvodem je ochrana života, zdraví a majetku cestujících, leteckých dopravců a jejich zaměstnanců. Zakázaná látka totiž může být nebezpečná sama o sobě nebo v kombinaci s jinými látkami nebo podmínkami (vzduch, tlak, apod.). 

Řešení se pokaždé nenajde 

Bezpečnostní předpisy pro letadla jsou natolik přísné, že letištní kontrola vyřazuje i zásilky, které běžné poštovní limity splňují. Zhruba polovinu zadržených zásilek tak Česká pošta vypraví pozemní cestou, případně lodní přepravou. Adresát sice zásilku dostane - ale s výrazným časovým zpožděním. Zbývající zásilky Pošta vrací odesílateli.

Pokud zákazník zvolí leteckou dopravu, je vyloučené, aby posílal především:

  • veškeré typy pyrotechniky
  • tekutiny v jakémkoli obalu

Prskavky Poště radost nedělají 

Zásilky pro leteckou dopravu procházejí kontrolou. Obsah zásilek pro vnitrostátní doručování však Česká pošta kontrolovat nesmí. V posledních dnech jen sběrným přepravním uzlem v Praze Malešicích projde více než 150 tisíc zásilek denně. O tom, že zásilkami putuje i zakázaný obsah, svědčí bezpečnostní incidenty, které ohrožují minimálně zdraví pracovníků, kteří s nimi přijdou do styku. Při podání na poštách, přepravě, při třídění zásilek a následně i doručování. Mezi nejzávažnější případy patří vznícení poštovního auta, kdy škoda dosáhla téměř milionu korun a několik set požárem zničených zásilek nenašlo svoje adresáty. 

Co do zásilek rozhodně nepatří:

Nebezpečný obsah

Nebezpečný obsah

prskavky, dýmovnice a jiná pyrotechnika, tlakové lahve, plastové lahve, pistole, ředidla a jiné hořlaviny, spreje, omamné a psychotropní látky, jedovaté a žíravé látky a samozřejmě také zvířata.

Informace o zakázaných látkách.

</ br></ br></ br>  </ br>

V případě porušení pravidel pro mezistátní i vnitrostátní zásilky platí: klienti se porušením zákazu mohou vystavit zničení obsahu zásilky, vracení zásilky, jejímu zadržování na cizích letištích a ve vážnějších případech i šetřením před úřady civilního letectví či soudy, v případě způsobených škod.

Mgr. Marta Selicharová
Tisková mluvčí, ČP, s.p.
e-mail: selicharova.marta@cpost.cz