Zpět

Pošta Partner musí být prospěšná pro všechny strany

Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán ve čtvrtek 14. března jednal se starostkou obce Nezdenice Libuší Bídovou o možnostech převodu poštovní pobočky na poštu Partner a prodeji budovy, v níž tato pobočka sídlí, místní samosprávě.

„Základním předpokladem vzniku pošty Partner je dohoda mezi Českou poštou a provozovatelem s akceptací místních specifik. Tento vztah musí být férový a prospěšný pro všechny zúčastněné strany. Česká pošta provozuje 920 pošt Partner a žádná nevznikla na základě nátlaku ze strany naší firmy. Naším zájmem je, aby poštovní služby byly v obci Nezdenice zachovány. Poštou Partner se pro obec také otevírá možnost odkoupit budovu, kde provozovna sídlí. Po vyřešení historických právních a smluvních vazeb je možné celý převod realizovat,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Projekt Pošta Partner je právně ukotven ve smluvním vztahu mezi Českou poštou a obcí nebo soukromým provozovatelem. Cesta k dosažení této dohody je ale u každého případu individuální. Nelze strojově převádět pobočky na partnerské provozovny bez ohledu na specifické místní podmínky a bez přihlédnutí k historickým souvislostem. Česká pošta bude tento postup vždy ctít.

„Velmi oceňuji přístup pana generálního ředitele. Po mé osobní prosbě o seznámení se s našimi nelehkými podmínkami se se mnou sešel a společně jsme se dohodli na dalších krocích, které naší obci umožní získat budovu České pošty. Takový férový styl komunikace velice vítám a vidím v něm jednoznačně i cestu pro oboustranně smysluplnou spolupráci,“ říká starostka obce Libuše Bídová.      

 

PODCAST:

15. 3. 2024 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 189kB)

Foto: zleva generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán, starostka obce Nezdenice Libuše Bídová, vedoucí pošty Nezdenice Vladislav Ťulpík