Zpět

Pošta oslavila génia Járu Cimrmana, vynálezce kruhové známky

Přesně po 174 letech a 210 dnech od vydání vůbec první hranaté poštovní známky světa se dnes otřásly základy filatelie a světu byla představena první kulatá známka s jednou z možných 136 podob génia Járy Cimrmana.

Jára Cimrman Z
 
      Jára Cimrman Z

Jára Cimrman se jako učitel v haličské osadě Struk seznámil s dcerou místního poštmistra Erikou T. Ta se záhy stala Cimrmanovou přítelkyní a posléze i zapisovatelkou jeho myšlenek a zásad.

Díky zápiskům Eriky T. víme, že Jára Cimrman nabídl rakouské c. a k. poště svůj návrh organizace poštovní služby, při níž bylo k dopravě spěšných zásilek využito polního dělostřelectva. Výhodou této novinky bylo, že zásilka dopadla během několika vteřin na příslušnou adresu. Nevýhodou bylo, že adresátů ubývalo. Na žádost obyvatelstva Haliče byla tato služba zrušena. Inspirován kulatým poštovním razítkem vytvořil Jára Cimrman pro tyto spěšniny i kruhovou známku.

O známce

Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíř a grafik Petr Foltera, autory návrhu obrazových částí známek a TL jsou Jaroslav a Michal Weigelovi.

Ke koupi jsou dvě výplatní písmenové známky s natištěným písmenem „A“ a „Z“. Tyto známky vydané v tiskovém listu slouží jako vzor Vlastních známek tištěných v této úpravě.

Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 13 Kč. Známka „A“ byla vytištěna v nákladu 2,5 milionu kusů.

Písmeno „Z“ odpovídá ceně služby pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 30 Kč. Známka „Z“ byla vytištěna v nákladu půl milionu kusů.

Známky ke koupi na vybraných větších poštách a filatelistických přepážkách

Známky je možné objednat i přes naše webové stránky v sekci Filatelie.

Mgr. Marta Selicharová
tisková mluvčí  
Česká pošta, s.p.