Zpět

Novým transformačním manažerem České pošty je Luděk Palek

Vláda ČR 28. června schválila transformační strategii České pošty. Za koordinaci příprav konkrétních kroků prováděcího plánu transformace včetně jeho finální podoby je zodpovědný Luděk Palek, který vede útvar Strategie a řízení změn. Do funkce nastoupil v červenci, kdy nahradil dosavadního manažera transformace Martina Chládka. Aktuálním úkolem Luďka Palka je příprava jednotlivých částí plánu tak, aby materiál mohl být předložen vládě ke schválení do konce září. Po schválení plánu bude dohlížet na jeho realizaci a koordinovat jednotlivé kroky.

„Luděk dostal na starosti ostrou fázi transformace. Dnes už situace není postavena tak, zda transformace proběhne či nikoli. Od vlády máme jasné zadání a to je potřeba v čase splnit. Patří sem jak stabilizace České pošty, tak její rozdělení na státní Českou poštu a akciovou společnost Balíkovna. Od 1. ledna 2025 budou obě firmy působit samostatně a každá bude nabízet odlišné portfolio služeb,“ říká pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán. 

 

Luděk Palek (46)

Luděk Palek, manažer útvaru strategie a řízení změn, nastoupil do České pošty v červnu 2008 jako koordinátor obchodu a marketingu. Během let postupně zastával různé manažerské pozice a Českou poštu tak velmi dobře zná. V současné době byl pověřen vedením útvaru Strategie a řízení změn, který je přímo podřízen nejvyššímu vedení společnosti.