Zpět

Nová známka připomíná Masarykův kibuc

V rámci česko-izraelské spolupráce v úterý 30. listopadu uvede Česká pošta do prodeje novou příležitostnou písmenovou poštovní známku TGM v Izraeli. Motivem známky je umělecká mozaika kibucu Kfar Masaryk pojmenovaného na počest Tomáše Garrigua Masaryka a její výtvarný návrh pochází z dílny izraelského autora Davida Ben-Hadora. Petr Foldera je podepsán pod grafikou obálky prvního dne vydání (FDC) s námětem vlajek obou států se zúrodněnou půdou v pozadí, která symbolizuje příchod prvních osadníků zakládajících výše uvedený kibuc.

„Vydání známky je dalším důkazem vřelých vztahů mezi oběma státy. Věřím, že si tato cenina najde své příznivce nejen v Česku a Izraeli. Tomáš Garrigue Masaryk je jednou z nejvýznamnějších osobností pro obě země, proto je po právu hlavním motivem této krásné známky,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

„Tato známka vychází u příležitosti třiceti let od obnovení česko-izraelských diplomatických vztahů. A bylo to neuvěřitelných třicet let přátelství mezi našimi dvěma národy, které sahá až k prezidentu Masarykovi a ještě dál. Proto jsem ráda, že je můžeme oslavit tímto opravdu vzácným a symbolickým způsobem – vydáním společné česko-izraelské známky,“ říká velvyslankyně Státu Izrael v ČR JE Anna Azari.

Tomáš Garrigue Masaryk jako první hlava státu navštívil mandátní Palestinu v roce 1927. Československo záhy po svém vzniku v roce 1918 jako jedna z mála zemí oficiálně uznalo židovskou národnost, což pramenilo nejen z osobní iniciativy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, ale i z postoje české inteligence, která na základě vlastních zkušeností z bojů za národnostní uznání sympatizovala s úsilím Židů o uskutečnění jejich ideálů. Po druhé světové válce Československo velmi účinně podporovalo vznik Státu Izrael. Ministr zahraničních věcí Jan Masaryk osobně vyvíjel velkou diplomatickou aktivitu v tomto směru v Organizaci spojených národů. Opevněná osada Kfar Masaryk byla založena v roce 1938 a zakladateli tohoto kibucu byli židovští imigranti z Československa a Litvy. V roce 1940 byl kibuc přestěhován na dnešní místo a přejmenován na Kfar Masaryk po prvním československém prezidentovi. V zakládací listině se uvádí, že rozhodnutí přejmenovat kibuc po Masarykovi bylo učiněno na znamení úcty k jeho osobnosti, jeho humanismu, k jeho boji za pravdu, za osvobození národů a z vděčnosti za jeho podporu svobody Izraele.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „Z“, které odpovídá ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země – ke dni vydání 45 Kč. Novou příležitostnou písmenovou poštovní známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o. metodou ofsetu v nákladu 500 000 kusů známek a FDC digitálním tiskem v počtu 2 800 kusů.

Zájemci si mohou známku zakoupit na přepážkách či v e-shopu na webových stránkách České pošty.

 

PODCAST:

29. 11. 2021 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 177kB)