Zpět

K rychlejšímu proclení zásilek můžete pomoci i vy

Co je třeba k tomu, aby se zásilka dlouho nezdržovala při celním řízení? Pokud si necháváte poslat z ciziny zásilku, která musí projít celním řízení, věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. Co je opravdu důležité? 

1. Komplexnost údajů a doložení potřebných podkladů

 K celnímu řízení je nutné vždy doložit potřebné údaje popřípadě dokumenty tak, aby bylo možné bez dalšího kontaktu s vámi zásilku navrhnout vaším jménem k proclení.

 Jedná se zejména o doložení těchto údajů:

  • doklad o ceně zboží v zásilce, (faktura, pro forma faktura při bezúplatném dovozu s vyznačením ceny, popřípadě jiný doklad- kupní smlouva apod.),
  • vámi odsouhlasená plná moc (pdf, 398kB) k zastupování Českou poštou,
  • podléha-li zboží veterinární kontrole – originál společného veterinárního vstupního dokladu,
  • podléhá-li zboží rostlinolékařské kontrole – originální doklad o provedené rostlinolékařské kontrole,
  • v případě, že se dováženého zboží v zásilce týká možnost jeho osvobození o cla/DPH, je nutné vždy splnit doložením potřebných údajů skutečnosti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1186/2009, případně ustanovení čl. 563 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 v platném znění. 

 2. Správnost a přesnost uváděných údajů 

Splnění této podmínky je neméně důležité, v případě, že není zřejmé, co se v zásilce nachází (protože např. není uveden obsah zásilky), není možné tuto zásilku navrhnout na propuštění do režimu volného oběhu a celý proces se neúměrně zdržuje.

 Proto je potřeba dodržet minimálně tyto zásady: 

  • vždy uvádět přesný popis zboží v zásilce, popřípadě jeho použití, pokud je to možné tak uvádět i číslo zboží dle celního sazebníku,
  • nejlépe je také uvádět jaký má zboží charakter, tedy zda je určeno pro soukromou potřebu nebo k obchodním účelům. V případě že si necháte poslat pro osobní potřebu větší počet kusů určitého zboží v jedné zásilce - vystavujete se dotazům právě k charakteru zboží ze strany celních orgánů, a tím dochází k zbytečné časové prodlevě,
  • cenu zásilky je vždy třeba uvádět pravdivě a zboží nepodhodnocovat. Při nesouladu je totiž následně nutné zjistit skutečnou hodnotu a tuto celním orgánům prokázat.

Tento návod nepostihuje samozřejmě všechna úskalí dovozu. Jedná se o výběr základních zásad -  v případě jejich naplnění jsou běžné zásilky vyřizovány standardně bez zbytečných průtahů.