Zpět

Implementační plán transformace České pošty je hotový

Česká pošta na základě usnesení vlády z konce června tohoto roku připravila podrobný implementační plán transformačního záměru podniku. Ten předala na konci září svému zakladateli, ministerstvu vnitra.

Implementační plán je v souladu se základním strategickým rámcem transformace České pošty, který v červnu schválila vláda. Jeho cílem je stabilizace dlouhodobého hospodaření České pošty, vyčlenění komerčních služeb do nové státní společnosti Balíkovna a rozšíření nabídky České pošty o nové produkty a služby jako důležitého kontaktního místa mezi státem a občanem.

Implementační plán je rozdělen na tři klíčové kapitoly, kterými jsou transformace stávající České pošty, její budoucnost po oddělení Balíkovny a budoucnost samostatné Balíkovny. První kapitola detailně popisuje finanční rámec transformace a predikci hospodaření stávající České pošty na další tři roky, potřebný legislativní rámec, změny v ICT, v majetkovém uspořádání i v produktovém portfoliu. Další kapitola popisuje strategii transformované České pošty, změny v produktech a službách, distribuci i organizační struktuře a uvádí také harmonogram realizace těchto změn. Třetí kapitola představuje kroky vedoucí k vytvoření samostatné Balíkovny, její budoucí strategii, produkty a služby i novou organizační strukturu. V závěru jsou shrnuty jednotlivé programy a popsány související organizace a procesy.