Zpět

Dálniční kupóny již koupíte na všech poštách

Česká pošta začala na všech svých pobočkách prodávat roční dálniční kupóny na rok 2012. Od 1. prosince také začíná jejich platnost, která končí 31. ledna 2013.

Cena dálničních kupónů na rok 2012 se mění následovně: roční kupón stojí 1 500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní pak 310 Kč.

 

Dálniční kupón roční

Dálniční kupón roční

Dálniční kupón měsíční

Dálniční kupón měsíční

Dálniční kupón desetidenní

Dálniční kupón desetidenní


 

Platnost měsíčních kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. Například konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13. 5. 2012 je 13. 6. 2012. Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 30. 1. 2012 je 29. 2. 2012.

Platnost desetidenních kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. Například konec platnosti desetidenního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13. 5. 2012 je 22. 5. 2012.

Na České poště má zákazník stoprocentní jistotu, že se nesetká s případným falzifikátem.

Dálniční kupóny mají celou řadu ochranných prvků. Nejdůležitější z nich, který při koupi umožní zákazníkovi rozpoznat pravost kupónu, je umístěn v jeho spodní části prvního a druhého dílu. Jedná se o prvek tištěný opticky variabilní barvou, který se změnou dopadajícího světla mění svoji barevnost (z růžové do zelené). Tento ochranný prvek je částečně překryt holografickou fólií.

Mgr. Marta Selicharová
Tisková mluvčí, ČP, s.p.
e-mail: selicharova.marta@cpost.cz