Zpět

České poště se daří. Tržby za první pololetí přesáhly hranici 10 miliard Kč

Pololetní hospodářský výsledek 460 mil. Kč při celkových tržbách 10,033 mld. Kč ukazuje, že i přes vytrvalý pokles listovních zásilek dokáže podnik generovat výnosy, které mu zabezpečí rozvoj i v plně konkurenčním prostředí.

Na pozitivním výsledku hospodaření se podílejí klasické poštovní služby stejně jako služby elektronické. Významný příspěvek představuje nové balíkové portfolio, zvyšují se tržby ze služeb poskytovaných pro podporu e-Governmentu, zajímavou skutečností je fakt, že zatímco o obyčejné listovní služby se zájem na trhu dlouhodobě vytrácí, tržby z doporučených listovních zásilek jsou stále stabilní součástí celkových výnosů podniku. K solidnímu výsledku hospodaření přispěly i oblasti nového byznysu, kam patří například roznos tiskových periodik, se kterým Pošta započala v polovině loňského roku a o který je stále větší zájem.

V nákladové oblasti vykazuje Pošta úspory především na režijním materiálu a službách, zejména přesoutěžením starších dodavatelských smluv.

„Solidní hospodářský výsledek nám zaručuje dokončení přípravy na plnou liberalizaci, kdy podnik potřebuje finance pro náročný investiční program. Ať už jde o dokončení přestavby logistické sítě, obnovu vozového parku anebo investice do ICT a nových technologií," říká generální ředitel České pošty Ing. Petr Zatloukal.

Mgr. Marta Selicharová
Tisková mluvčí, Česká pošta, s. p.
E-mail: selicharova.marta@cpost.cz