Zpět

Česká pošta stabilizovala své provozní financování na rok 2024

Česká pošta prochází v letošním roce transformací, jejímž cílem je dlouhodobá stabilizace jejího hospodaření, oddělení komerčních a veřejnoprávních služeb a posílení její role jako kontaktního místa mezi občanem a státem. Díky důslednému krizovému řízení se již loni podařilo podstatně snížit očekávanou ztrátu pošty pod 800 milionů korun a stabilizovat provozní financování pro rok 2024. O prostředky na financování transformačních aktivit bude Česká pošta žádat vládu na základě jasné specifikace jednotlivých aktivit. Ke stabilizaci provozního financování přispěly i potvrzené úvěrové rámce od předních českých bank.

Česká pošta se v minulosti dostala do nepříznivé finanční situace, která byla způsobena hlavně dlouhodobým neřešením finančních aspektů spojených s výkonem tzv. univerzální služby dle udělené poštovní licence a dlouhodobě zakonzervovanou pozicí podinvestované České pošty. Bez zahájení potřebné transformace proto hrozilo, že by již Česká pošta nebyla sto řešit svou finanční situaci vlastními silami. O její nutné transformaci nakonec rozhodla vláda loni v červnu a jednotlivé transformační aktivity byly na podzim také zahájeny. Významným mezníkem bude oddělení komerčních a veřejnoprávních služeb, plánované na 1. ledna 2025. Stabilizace provozního financování je základním předpokladem jak pro dlouhodobou udržitelnost České pošty, tak pro úspěšné fungování samostatné Balíkovny.

„I když jsme loni nasadili důsledné krizové řízení a předpokládáme snížení ztráty České pošty pod 800 milionů korun, což je v meziročním srovnání zásadní zlepšení, ke stabilizaci provozního financování na letošní rok přispěly hlavně potvrzené úvěrové rámce od předních českých bank. Rád bych tímto poděkoval všem bankám, které důvěřují stabilizačním krokům, které v České poště děláme“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel divize sdílených služeb České pošty.

Zatímco od ČSOB a UniCredit Bank má Česká pošta zajištěny úvěrové limity na provozní financování, Raiffeisenbank a ING Bank poskytly financování na období do úhrady nákladů za poskytování univerzální služby. Tuto náhradu platí České poště stát za veřejnoprávní služby poskytované dle udělené poštovní licence, ale její platba podléhá notifikaci Evropské komise, která trvá řadu měsíců. Po tu dobu musí Pošta hradit náklady veřejnoprávních služeb z vlastních zdrojů.

„Vyjednávání o nových úvěrových smlouvách s bankami trvalo několik měsíců a zahrnovalo pečlivé zkoumání naší finanční situace. Celkem se nám pro tuto chvíli podařilo navýšit úvěrový rámec na 4,75 miliardy korun, takže máme dostatečnou rezervu na překrytí výkyvů v provozním financování v letošním roce,“ dodal Milan Hladík, ředitel úseku finance České pošty.

„Dosavadní kroky, které Česká pošta na cestě ke zlepšení svého hospodaření dělá, nás přesvědčily k poskytnutí úvěrového rámce na další období. Financování jsme poskytli za předpokladu, že transformace bude v České poště úspěšně pokračovat, a to včetně finanční podpory konkrétních transformačních kroků ze strany státu. Situaci v České poště proto pečlivě monitorujeme,” upřesnil František Ježek, člen představenstva Raiffeisenbank. 

Ke zlepšení svých výnosů připravuje Česká pošta rozšíření nabídky produktů a služeb na svých pobočkách, například prostřednictvím spolupráce s některými státními institucemi, a na nákladové straně pokračuje v optimalizaci svých provozních nákladů a modernizaci procesů. Státní podnik rovněž dále pokračuje v prodeji svého nepotřebného nemovitého majetku.