Zpět

Česká pošta představila svůj restrukturalizační plán

  • Česká pošta rozdělí své činnosti do tří obchodních jednotek s vlastním hospodařením a zodpovědností za hospodářský výsledek
  • Do zisku se vrátí v roce 2021
  • Zachová 3200 obslužných míst v ČR, ale změní jejich podobu; některá se promění na samoobslužné přepážky
  • Pošta si chce udržet své postavení v balíkové logistice, kapacita její sítě se zvýší ze současných 45 milionů na 60 milionů balíků ročně
  • Restrukturalizace přinese jednodušší a rychlejší fungování služeb, vyšší spolehlivost doručování a pošty bez front

 

Česká pošta uzavřela rok 2018 s provozní ztrátou přesahující miliardu korun. Nebyla to první ztráta v hospodaření podniku, bylo to jen poprvé, kdy byla otevřeně přiznána a nebyla dorovnána do „kladné nuly“ prodejem majetku.

Česká pošta je již dlouhodobě ve ztrátě, reálná ztráta za loňský rok byla přes miliardu korun. Pokud bychom nepřikročili k systémovým změnám ve struktuře České pošty, do několika let by Česká pošta přestala existovat,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

Cílem restrukturalizace je přizpůsobit nabízené služby České pošty současným trendům na trhu a požadavkům zákazníků. Těm přinese jednodušší a rychlejší fungování služeb, včetně dalšího zrychlování výdeje zásilek bez zbytečného čekání a front. Pro zaměstnance počítá s lepším mzdovým ohodnocením, které bude odpovídat požadavkům na vyšší kvalifikaci poštovních zaměstnanců. Pošta chce totiž investovat do automatizace a digitalizace a bude tak v budoucnu potřebovat pracovníky s příslušnými dovednostmi.

Díky restrukturalizačnímu plánu se Pošta do roku 2021 dostane zpět do zisku a zároveň se promění na moderní nízkonákladovou skupinu rozdělenou na několik divizí, které budou mít oddělené účetnictví a budou mít odpovědnost za svůj hospodářský výsledek. Plán stanoví jasné kroky, jak do tohoto stavu dojít.

Jasné rozdělení České pošty na samostatné obchodní jednotky

Základem je rozdělení společnosti na tři obchodní jednotky pod hlavičkou Skupiny České pošty: Divize Státní poštovní služby, Divize Logistické služby a Divize Finanční služby a prodej. Každá obchodní jednotka bude mít samostatné účetnictví a zodpovědnost manažerů za své hospodářské výsledky. Zároveň toto rozdělení jasně ukáže služby a produkty, které jsou pro Českou poštu ziskové a kterých je lepší se zbavit.

„Cílem restrukturalizace je návrat do černých čísel v roce 2021. Pokud bychom nedělali nic, při současných trendech by Česká pošta dosáhla v roce 2022 ztráty přes pět miliard korun,“ říká finanční ředitel České pošty Roman Schanner.

Státní poštovní služby

Služby pro stát jsou významnou složkou práce České pošty a mají svůj podíl na ekonomice podniku. Proto Česká pošta potřebuje navýšení kompenzace na výši 1,5 miliardy korun ročně minimálně do roku 2022. Česká pošta zachová 3200 obslužných míst pro občany České republiky, své zákazníky. Změní ale jejich podobu, aby lépe odpovídala potřebám lidí, využila možností moderních technologií a byla efektivnější z pohledu nákladů. Počítá se samoobslužnými pobočkami, kde si zákazníci vyřídí své poštovní a finanční záležitosti bez nutnosti být fyzicky obslouženi personálem. Tato automatizace povede k ušetření nákladů.

„Nadále počítáme se zachováním sítě obslužných míst ve stávajícím rozsahu 3200 míst po celé ČR. Změní se pouze jejich podoba. Část poboček přejde na Pošty Partner a část se změní v samoobslužná místa, která budou nadále poskytovat základní poštovní služby,“ říká obchodní ředitel České pošty Martin Vránek.

Logistické služby odpovídající potřebám a návykům zákazníků

Listovní zásilky klesají každý rok v průměru o 10 %. Jsou nahrazovány elektronickou formou komunikace, kterou zákazníci využívají čím dál více. To samozřejmě působí propad výnosů České pošty v této oblasti. Naopak balíkový trh roste tempem 12 – 14 % ročně.

„Česká pošta musí obchodně tohoto trendu využít. Cílem je navýšení tržního podílu v oblasti balíků na 40 % a dosažení hranice 60 milionů přepravených balíků v roce 2022,“ říká ředitel logistiky Petr Cinkl.

Zároveň dojde k optimalizaci doručování zásilek, což znamená zlepšení služeb pro zákazníky a zároveň zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance České pošty. Část listovních doručovatelů  přejde do balíkové doručovací sítě. Ze zkušeností totiž plyne, že pro zákazníky jsou důležité především balíky. Doporučený dopis si zákazník v průměru převezme na pobočce do pěti dnů, ale balík požaduje téměř okamžitě. Proto bude posílena balíková část přepravní sítě.

Finanční služby a prodej

Česká pošta má s poskytováním finančních služeb bohaté zkušenosti. Jedná se o významnou část jejích příjmů. Proto bude i nadále občanům nabízet tyto služby, protože v řadě míst České republiky je poštovní pobočka jedinou možností, kde si peněžní záležitosti vyřídit. V digitalizaci služeb plánuje představit služby typu eSIPO, ePoukázka, nebo eKolek.

Nutnou podmínkou pro zvýšení výnosů z prodeje doplňkového zboží a služeb  je celková reorganizace této oblasti. Nový koncept prodeje bude multikanálový, otevřený pro klíčové retail subjekty a bude maximálně využívat unikátních vlastností distribučních sítí České pošty.

Nové výnosy bude generovat oblast Kontaktních služeb ve vybrané části Pobočkové sítě v případě zájmu jak pro komerční subjekty, tak i pro stát.

To samé platí pro hotovostní služby pro bankovní a retail sektor - nově bude vytvořen koncept Hotovostních center pokrývajících celkové potřeby trhu.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz