Zpět

Česká pošta představila novinku – mobilní poštu

Mobilní pošta ČP je forma poskytování poštovních služeb prostřednictvím vozidel ČP, které jsou upraveny pro plnohodnotné fungování poštovní přepážky. Jedná se o zajištění prodeje poštovních produktů a služeb v místech, kde je např. pošta uzavřena, nebo kde poštovní pobočka není dostupná, ať už z důvodu výskytu nemoci nebo zde pobočka není zřízená. Vozidla mají ve spolupráci s obcemi nastavený jízdní řád a pravidelně v daném intervalu, přijedou na stanovené místo.

Portfolio produktů a služeb, které mobilní pošta zajistí, vychází z nabídky, kterou poskytují pobočky pošty na venkově. Půjde tedy o plnohodnotnou náhradu za kamennou pobočku, která nabídne jednak poštovní produkty a jejich podání či vydání a jednak finanční produkty (příjem a výplata), ceniny a zboží a dále vybrané ostatní poštovní služby a služby Poštovní spořitelny. Mobilní pobočka v každém případě nabízí kompletní portfolio základních poštovních služeb regulovaných ČTÚ.

Česká pošta představila novinku v úterý 22. 9. 2020 v Náchodě za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka. Pro otestování pilotního provozu byly vybrány lokality Dobruška a Dvorce u Bruntálu a jimi obsluhované obce. „Provoz zahájíme v obou lokalitách od 1. října 2020. Cílem pilotního provozu je ověření alternativní formy obsluhy našich klientů v praxi a zmapování jejich preferencí,“ uvedl Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby České pošty a dodal: „Věřím, že se mobilní pošta stane téměř plnohodnotnou alternací například uzavřené pobočky z důvodu krizových situací nebo rekonstrukce.“

V případě úspěšného otestování může být Mobilní pošta nástrojem pro rozšíření kontaktních zákaznických míst České pošty s plnohodnotnými službami i v obcích bez poboček. Mobilní pobočka primárně ze strategického  pohledu naplňuje opatření vlády v souvislosti s pandemickými opatřeními – (připravenost na 2. vlnu COVID-19) a z dlouhodobého koncepčního pohledu jde o jedinečný nástroj pro udržitelnost a rozvoj venkova.