Zpět

Česká pošta pokračuje v testování mobilní pošty

Česká pošta ve vybraných lokalitách testuje zájem občanů o zajištění poštovních služeb prostřednictvím mobilní pošty. Ta poskytuje nejen základní poštovní služby, ale v budoucnu nabídne i flexibilnější pracovní dobu nebo širší nabídku služeb, než dnes nabízejí na menších obcích stávající kamenné pobočky. Jedna mobilní pošta dokáže obsloužit během týdne až tři lokality. Pilotní provoz bude trvat tři měsíce. 

Česká pošta začala využívat mobilní pošty v roce 2020. Primární úkoly těchto provozoven byly dva. Zajistit základní poštovní přepážkové služby v obcích, kde není kamenná pobočka, a vykrýt výpadek poštovních služeb při mimořádných situacích. V minulosti se jednalo například o lockdowny obcí během covidu nebo o tornádo na jižní Moravě.

V současné době Česká pošta testuje od 6. května další nové využití potenciálu mobilních pošt, a to v obcích, kde sice kamenná pobočka existuje, ale vzhledem např. ke zkráceným úvazkům, dovoleným nebo případné nemoci jsou poštovní služby poskytovány jen na základní úrovni. Během pilotu je stávající kamenná pošta zavřená a dočasně jí nahrazuje mobilní pošta. Testování probíhá v obcích Černíkovice, Lukavice, Liberk na Rychnovsku. Původně mělo od pondělí 6. května začít testování i v obcích Blešno, Jeníkovice a Libřice, ale kvůli nemožnosti zaparkovat mobilní poštu na obecních pozemcích po dobu poskytování poštovních služeb občanům Česká pošta nakonec od pilotu v těchto obcích ustoupila. Ve zmíněných lokalitách mohou proto občané využít, jako dosud, služeb kamenné pošty.

Česká pošta respektuje vůli starostů a nevyvíjí žádné aktivity směrem k vyzkoušení mobilní pošty v obcích, kde starostové o testování této plnohodnotné alternativy ke kamenné pobočce nemají zájem. Samospráva vždy byla a je přirozeným partnerem České pošty např. v projektu Pošta Partner a stejně se bude postupovat v případě pilotu mobilní pošty.

Do budoucna chce Česká pošta mobilní poštu vybavit i službami Czech POINTu, který dnes na kamenných pobočkách na menších obcích k dispozici není. Ambicí je, aby mobilní pošty v budoucnu mohly poskytovat i rozšířenou nabídku služeb, např. vybrané služby Úřadu práce. Na základě výsledku pilotu, který ověří zájem občanů o služby mobilní pošty, bude možné stanovit parametry, na základě kterých by bylo možné poskytovat tyto služby i na mobilních poštách.

Aby bylo možno výsledky pilotu vyhodnotit, je potřeba ho otestovat ve více lokalitách.  Aktuálně byl od pondělí 13. května pilot po debatě se starosty rozšířen i do obcí Vlčice u Trutnova a Libňatov.

Vzhledem k tomu, že mobilní pošta za den dokáže obsloužit až tři obce, vidí Česká pošta její potenciál i v lokalitách, kde dnes kamenná pobočka již existuje. Pokud bude o poštovní služby zajištěné prostřednictvím mobilní pošty mezi občany zájem, neznamená to, že budou pošty rušeny. Zůstane zachován legislativou stanovený počet 2900. Z pohledu legislativy jsou však kamenná pobočka, pošta Partner nebo mobilní pošta na stejné úrovni.

V průběhu pilotu bude mobilní pošta ve všech zmíněných obcích poskytovat základní poštovní služby včetně výdeje balíků 10 hodin týdně. Po vyhodnocení tříměsíčního pilotu se na základě sebraných dat Česká pošta rozhodne, zda bude mobilní pošty v budoucnu využívat více než dosud či nikoli.

 

PODCAST:

28. 5. 2024 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 203kB)