Zpět

Česká pošta nahrazuje bezplatné telefonní linky

Jedním z úsporných opatření, která souvisejí s transformačním procesem České pošty, respektive stabilizací její ekonomické situace, je chystané zrušení zelených linek k 31. prosinci 2023 a jejich nahrazení tzv. číslem geografickým (v případě Prahy například 210 ××× ×××) nebo negeografickým číslem (954 2×× ×××).

Ačkoli Česká pošta umožňovala klientům volání na tzv. linky bezplatné, na jejich provoz musela vynakládat nemalé finanční prostředky. Jejich zrušením dojde k výrazné úspoře na jejich provoz, který je v řádu milionů korun ročně.

V tuto chvíli jsou nové linky již plně funkční. V praxi to znamená, že se do konce roku lze dovolat na obě možnosti. U zelené linky „osmistovky“ bude telefonnímu hovoru předřazena informace o jejich plánovaném zrušení.

Zelené linky jsou telefonní čísla začínající trojčíslím 800. Volání na tato čísla je bezplatné, na účet volaného. Jsou oblíbené především jako zákaznické linky firem. Geografická telefonní čísla (na Poště začínající trojčíslím 210) váží se k adrese sídla provozovatele a jsou zpoplatněna dle tarifu operátora. Negeografická čísla (na Poště začínající trojčíslím 954) neváží se k adrese sídla provozovatele a jsou pro vnitřní potřebu firmy zdarma, pro volání z venku jsou zpoplatněna dle tarifu operátora.

Rušené zelené linky České pošty a jejich přečíslování:

  • 800 104 410 − nové číslo 210 123 456
    • infolinka ČP, poskytování informací o základních službách
  • 800 223 000 − nové číslo 210 123 123
    • kontakt pro nábor pracovníků. V tomto případě zůstanou obě čísla funkční až do poloviny roku 2024
  • 800 300 302 – linka bude zrušena bez náhrady k 1. prosinci 2023
    • předplatné tisku, reklamace dodání tiskovin

 

PODCAST:

21. 12. 2023 - Matyáš Vitík, toskový mluvčí České pošty (m4a, 119kB)