Zpět

Cenina ke 150. výročí objevitele tajemství krve

Ve středu 15. března Česká pošta uvede do prodeje novou příležitostnou poštovní známku z edice Osobnosti: Jan Janský. Necelý měsíc před 150. výročím jeho narození tak poctí významného českého sérologa, neurologa, psychiatra a objevitele čtyř základních krevních skupin. Autorkou výtvarného návrhu nové ceniny s nominální hodnotou 27 korun je Lenka Vojtová.

Jan Janský se narodil 3. dubna 1873 na pražském Smíchově a zemřel 8. září 1921 v Dolních Mokropsech. Ve svém výzkumu se zaměřil na souvislost srážení krve a duševních chorob, přičemž zjistil, že spolu nijak nesouvisí. Podařilo se mu však prokázat, že lze lidskou krev rozdělit do čtyř skupin, k nimž přiřadil římské číslice I – IV (dnešní označení A, B, 0 a AB bylo krevním skupinám dodáno až později). Byl propagátorem dárcovství krve a na jeho počest je dobrovolným dárcům v Česku a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Janského.

Ústředním motivem nové ceniny je portrét Jana Janského se čtyřmi znaky jím popsaných krevních skupin A, B, 0 a AB. Jako výtvarnou techniku při přípravě návrhu autorka použila počítačovou grafiku. Součástí emise je i obálka prvního dne vydání (FDC) jejímž námětem je pohled na krev skrz mikroskop.

Celou emisi vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o., známku metodou ofsetu nákladem 500 000 kusů a FDC digitálním tiskem v nákladu 2 400 kusů.

Poštovní známku s nominální hodnotou 27 korun lze využít k ofrankování obyčejného psaní do 100 gramů v ekonomickém režimu dodání.

Zájemci si mohou novou ceninu zakoupit na přepážkách či v e-shopu na webových stránkách České pošty.