Balónová pošta nad Šumavou

Město Vyšší Brod a celé okolí Lipna přivítal 19. srpna do nového týdne balón České pošty. Ten se vznesl z vyšebrodského fotbalového hřiště po osmé hodině ranní a téměř hodinu letěl nad okolím. Přistál kolem deváté v obvodu pošty Lipno. Nesl vzácný náklad – zásilky raritní Balónové pošty.

Akci Balónové pošty připravilo Poštovní muzeum ve spolupráci s městem Vyšší Brod a pracovníky České pošty Regionu Jižní Čechy. Poštovní muzeum by rádo poděkovalo za podporu při jejím pořádání zastupitelstvu města Vyšší Brod, zvláště pak starostovi ing. Milanu Zálešákovi, místostarostce paní Haně Strakové a Janu Strakovi z Informačního centra města. Dále pak pracovníkům České pošty Regionu Jižní Čechy ing. Miroslavu Kramolišovi, provoznímu řediteli Regionu, ing. Zbyňku Hovorkovi, řediteli Regionu, Milanu Duchovi a manažerovi Obvodu Český Krumlov.