Zpět

Autora pomníku Mistra Jana Husa připomíná nová známka

Ve středu 27. 11. 2019 bude představená nová příležitostná poštovní známka Umělecká díla na známkách: Ladislav Šaloun, která připomíná osobnost českého sochaře období secese, naturalismu a realismu. Její emisi Česká pošta připravila ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje v Kutné Hoře. Ústředním motivem známky je fotografie sochy z díla tohoto zakladatele moderního českého sochařství Dotek osudu II., jejímž autorem je Oto Palán. Motivem obálky prvního dne vydání (FDC) je grafika Jana Konůpka, jehož i Šalounovo dílo je součástí sbírek této galerie.

Zakladatel moderního českého sochařství Ladislav Šaloun žil v letech 1870 – 1946 a byl všestranným výtvarníkem a pedagogem. Věnoval se monumentální a komorní plastice a jeho návrhy soch zpravidla v kameni realizovali jiní sochaři či kameníci. V roce 1896 získal dvě první ceny a čestné uznání v soutěži na plastickou výzdobu Městského muzea v Praze. K jeho asi nejznámějším realizacím patří sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze.

O třináct let mladší Jan Konůpek, který zemřel v roce 1950, vystudoval architekturu na české technice a malbu na AVU v Praze. Vytvořil celou řadu ilustrací, grafických listů či návrhů vazeb. Jak je naznačeno, jádrem jeho tvorby byla grafika a jeho práce jsou inspirovány mystikou, vizionářstvím a vynikají živou dramatičností. Za nejvýznamnější jsou považována jeho díla z počátku 20. století, která jsou ovlivněna symbolismem a secesní klimtovskou stylizací. Konůpka ovlivnil německý a severský expresionismus, přechodně i kubismus. 

Příležitostnou poštovní známku vydávanou v nominální hodnotě 39 Kč vytiskla Poštovní tiskárna cenin metodou plnobarevného ofsetu v nákladu 80 000 ks a FDC pak digitálním tiskem v nákladu 3 200 ks. Zájemci si ji mohou zakoupit na kterékoliv specializované filatelistické přepážce, vybraných poštách a na webových stránkách České pošty.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.

606 111 060
vitik.matyas@cpost.cz