Zpět

Ašské poštovní služby dostávají nový směr

V úterý 12. března se konalo další jednání generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána a starosty Aše Vítězslava Kokoře. Tématem byla kvalita listovního doručování a budoucnost budovy České pošty, kde aktuálně sídlí dodejna pro doručování listovních zásilek a pobočka.

Po obnovení dodejny ve městě a soustředění doručovatelů do Aše se kvalita listovního doručování zlepšuje.

„Doručování dopisů z Chebu se ukázalo jako ne úplně efektivní. Díky věcné diskusi s vedením města se dodejna vrátila na své původní místo a kvalita doručování šla nahoru,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Dalším významným tématem pak byla budoucnost budovy České pošty. Ta je nyní využívána pro zmíněnou dodejnu a poštu. Zbytek objektu je z velké části prázdný a potřebuje nutnou rekonstrukci. Zájmem města je budovu koupit a zachovat jak dodejnu, tak pobočku. Existuje více variant řešení. Jako nejpravděpodobnější se jeví vznik vícepřepážkové pošty Partner.

„Chceme, aby naši občané měli nadále přístup k poštovním službám. Zároveň si dovedeme představit, že další prostory objektu využijeme jako dům s pečovatelskou službou. S generálním ředitelem Miroslavem Štěpánem jsme se domluvili na podkladech, které nám ukáží reálné ekonomické náklady na vícepřepážkovou poštu Partner. V případě, že bychom Partnera ve městě zřídili, bychom mohli poté od České pošty odkoupit celou budovu,“ říká starosta Aše Vítězslav Kokoř.

 

PODCAST:

13. 3. 2024 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 236kB)