Zdravotní pojištění cizinců u Pojišťovny VZP, a.s. 

Na vybraných poštách (xls, 46kB) lze sjednat zdravotní pojištění cizinců u Pojišťovny VZP, a.s. 

Klient si může vybrat mezi Komplexním zdravotním pojištěním cizinců (KZPC) nebo Základním zdravotním pojištěním cizinců (ZZPC).

Komplexní zdravotní pojištění cizinců je určeno především pro cizince, kteří se na území ČR zdržují dlouhodobě (více než 90 dní) a zahrnuje zdravotní péči v rozsahu, který je srovnatelný s rozsahem českého veřejného zdravotního pojištění. Produkt splňuje veškeré legislativní požadavky pro udělení víza na dobu delší než 90 dní.

Základní zdravotní pojištění cizinců je určeno především klientům, kteří se na území ČR zdržují krátkodobě (do 90 dní) a zahrnuje pouze nutnou a neodkladnou zdravotní péči. Jedná se zejména o krátkodobé pobyty typu turistických nebo služebních cest, absolvování školení nebo seminářů, návštěva rodiny atd.