Zpět

Stanovisko České pošty k nepřesným informacím o úpravě otevírací doby poboček

„Česká pošta při nastavení své pobočkové sítě vždy vychází ze zadání státu. Rozsah a kvalita služeb odpovídají tomu, co stát po České poště požaduje. To samozřejmě respektujeme a budeme respektovat,“ uvedl generální ředitel České pošty Martin Elkán. Nepřesné a z kontextu vytržené informace o krácení otevírací doby na poštách, které se objevily v některých médiích, neodpovídají realitě.

10. dubna letošního roku uspořádal Český telekomunikační úřad kulatý stůl, kde se vyhodnocoval projekt Pošta Partner a diskutovalo o nastavení paramentů pobočkové sítě České pošty. Jednání se kromě zástupců České pošty zúčastnili také zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Českého telekomunikačního úřadu. Česká pošta položila dotazy, které vycházely z požadavků a dosavadních zkušeností provozovatelů pošt Partner. Týkaly se možnosti upravovat otevírací dobu poboček tak, aby kvalita a rozsah služeb byly zachovány a zároveň to nevedlo k velké ztrátovosti pobočky.  Žádost o úpravu či krácení otevírací doby Česká pošta nepodávala, pouze vedla pracovní diskusi o otázkách spojených s efektivním fungováním pobočkové sítě.