Zpět

Datové schránky pomáhají uživatelům. Ti odeslali již 400 mil. datových zpráv.

Se stoupajícím počtem služeb, které systém datových schránek nabízí, stoupá každý rok i množství aktivních uživatelů a počet odeslaných zpráv. I díky trendu posledních let, kdy je každý rok odesláno o 15 milionů datových zpráv více než v roce předchozím, bylo 1. listopadu 2016 v 17.09 hod dosaženo hranice 400 milionů odeslaných zpráv.

Systém datových schránek slouží od roku 2009 jako zaručený kanál pro komunikaci s veřejnou správou i mezi orgány veřejné moci navzájem. Elektronická podání je možné posílat bez další nutnosti stvrzení elektronickým podpisem nebo dalšího prokazování totožnosti. Přihlášení do datové schránky totiž také slouží jako identifikační prostředek k řadě služeb, jejichž množství se postupně rozšiřuje. Kromě možnosti přístupu ke službám ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo daňového portálu je možné tímto způsobem získat zdarma v elektronické podobě výpisy, které vydávají v papírové podobě za poplatek kontaktní místa Czech POINT. Nejnověji to jsou výpis z rejstříku trestů a bodového hodnocení řidiče.

„Přihlášení do datové schránky chceme vedle občanského průkazu s čipem využít jako další z prostředků, který umožní prokázání totožnosti při využívání online služeb. S využitím tohoto prostředku chceme v příštím roce otestovat a následně spustit do pilotního provozu připravovaný systém pro bezpečnou identifikaci na dálku,“ vysvětluje záměry Ministerstva vnitra náměstek ministra pro ICT Jaroslav Strouhal s tím, že naopak, do datové schránky bude možné se v budoucnu přihlásit bez nutnosti pamatovat si přihlašovací údaje pomocí elektronické občanky.

Tím výhody, které přináší datové schránky, nekončí. Každý rok všichni uživatelé automaticky obdrží soupis toho, jaký úřad, kdy a proč zjišťoval jeho osobní údaje. Podobně dostane každý před vypršením platnosti občanského průkazu a cestovního pasu s upozornění s dostatečným předstihem, aby si mohl vyřídit nový doklad. Nově připravovaná služba umožní držiteli datové schránky, aby si zobrazil a případně i vyexportoval transakční historii zpráv za celou historii schránky.

Správce systému je Ministerstvo vnitra, provozovatelem datových schránek pak Česká pošta.

Aktuální počet zřízených datových schránek do 31. 10. 2016 vč.:

OVM: 9150

PO: 544 565

PFO: 124 315

FO: 90 092

(OVM – orgány veřejné moci /úřady/, PO – právnické osoby /firmy/, PFO - podnikající fyzické osoby, FO - fyzické osoby)

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz