Zpět

ČTÚ požaduje razantní zdražení poštovních služeb. Česká pošta to odmítá.

Česká pošta dnes obdržela rozhodnutí ČTÚ o zamítnutí žádosti České pošty o udělení poštovní licence na roky 2018 – 2022. Česká pošta se jako jediná zúčastnila výběrového řízení na poskytovatele univerzální služby po roce 2018. Česká pošta splnila všechny podmínky výběrového řízení. Aktuální přístup ČTÚ by vedl k tomu, že by Česká pošta musela dramaticky zdražit. Zákazníci České pošty by např. za obyčejný dopis zaplatili 25 korun namísto současných 16 korun. ČTÚ v rámci výběrového řízení bezdůvodně odmítlo výpočet České pošty ohledně nákladově orientovaných cen.  Základní poštovní služby si objednává stát a jejich úhradu řeší tzv. poštovní zákon. Přístup ČTÚ by vedl k tomu, že stát si objedná rozsah poboček i parametry doručování, ale vše pak zaplatí běžní občané. Ceny České pošty splňují podmínku nákladové orientace, protože pokrývají všechny obvyklé tržní náklady. Pro razantní zdražení neexistuje žádný reálný důvod. 

ČTÚ po České poště navíc požaduje, aby do svých cen zahrnula i veškeré náklady tzv. břemene univerzální služby (povinnost provozovat 3200 pošt, zajistit doručování každý pracovní den atd.). Takové náklady ale z logiky věci nelze v tržním prostředí pokrýt v plném rozsahu z cen pro koncové zákazníky právě proto, že se jedná o mimořádné náklady, které žádný z ostatních provozovatelů poštovních služeb nenese.

Správnost přístupu České pošty k výkladu pojmu nákladově orientovaná cena potvrzují i odborná stanoviska předních auditorských firem jako je EY, BDO nebo Deloitte.

ČTÚ zároveň zahájilo řízení s Českou poštou o udělení poštovní licence na stejné období  z moci úřední.

Další kroky

Česká pošta má i nadále zájem základní poštovní služby provozovat a své další kroky bude realizovat v návaznosti na postup ze strany ČTÚ.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz