Zpět

ČP připomíná odbojovou skupinu Tři králové

Česká pošta představí ve středu 6. září 2017 novou příležitostnou známku s názvem Odbojová skupina Tři králové. Šlo o krycí název daný gestapem zpravodajsko-sabotážní skupině Obrany národa tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a št. kpt. Václavem Morávkem. Autorem příležitostné známky s nominální hodnotou 16 Kč je výtvarník Karel Zeman. Autorem rytiny na tzv. obálce prvního dne (FDC) je rytec Jaroslav Tvrdoň.

Odbojová skupina Tři králové se zaměřovala na sběr zpravodajských informací, přípravu a provádění sabotážních a diverzních akcí. V rámci vznikající Obrany národa se skupina začala formovat krátce po okupaci Čech a Moravy v březnu 1939. Začátkem jara 1940 se německým bezpečnostním orgánům podařilo téměř zlikvidovat celou jednu garnituru českého odboje. Třem králům se odhalení vyhnulo zejména z důvodu přísného dodržování konspiračních opatření.

Jako prvního ze Tří králů se gestapu podařilo 22. 4. 1941 dopadnout pplk. Josefa Balabána. Při krátké přestřelce byl zraněn a zatčen. Přestože ho vyšetřovatelé při výslechu podrobili mučení, své spolupracovníky neprozradil. Popraven byl 3. 10. 1941. Jako druhý byl 13. 5. 1941 zatčen pplk. Josef Mašín, když zajišťoval radiové vysílání do Londýna. Do bytu v domě v ulici Pod Terebkou, v Praze-Nuslích tehdy vpadlo gestapo. Pplk. Josef Mašín, který kryl střelbou ústup št. kpt. Václava Morávka a radisty Františka Peltána, byl zraněn a posléze zatčen. I on byl při výsleších mučen, ale nic neprozradil. Zemřel 30. 6. 1942 před popravčí četou na kobyliské střelnici. Št. kpt. Václav Morávek, který jako jediný z trojice zůstal na svobodě, pokračoval v ilegální činnosti. Dále udržoval kontakt s Paulem Thümmelem a přebíral od něj zpravodajské informace. To se mu stalo ale osudným. 21. 3. 1942 se Morávek pokusil osvobodit svého spolupracovníka Václava Řeháka. Při následné přestřelce byl raněn a poblíž Prašného mostu v Praze se zastřelil (dle jiných zdrojů ho, již těžce zraněného, zastřelil příslušník gestapa).

Známka byla vytvořena technikou plnobarevného ofsetu a vychází spolu s obálkou prvního dne (FDC). Nominální hodnota známky činí 16 Kč, což odpovídá poštovnému v rámci České republiky pro obyčejné dopisy do 50 g a pro pohlednice. Vychází v nákladu 500 tisíc kusů a zájemci ji mohou zakoupit na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), na webových stránkách České pošty a dále na vybraných poštách.