Zpět

Česká pošta představuje známkový sešitek s korunovačními klenoty

Česká pošta začala prodávat 20. ledna 2017 známkový sešitek s výplatními písmenovými poštovními známkami nominální hodnoty „E“ z emise Korunovační klenoty. Sešitek obsahuje 8 kusů výplatních známek ve formě celoplošných samolepek v celkové hodnotě 256 Kč. Celkem je zatím k dispozici 60 tisíc sešitků.

Autory výtvarného návrhu emise jsou akademičtí malíři a grafici Jaromír Knotek a Libuše Knotková. Autorem rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Martin Srb. Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným ofsetem.

Nominále známky je zastoupeno  písmenem „E“, které odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do evropských zemí do 50 g. Zakoupit lze pouze celý sešitek, nikoli jednotlivou známku. Na každé známce a na zadní straně známkového sešitku je umístěno logo Světové výstavy PRAGA 2018, na zadní straně navíc hologram, který slouží jako ochranný prvek, čárový kód a doprovodné texty.

Spolu se známkou se vydává obálka prvního dne (FDC) včetně razítka prvního dne vydání. Na FDC je využito motivu z reliéfu Karla IV. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy a obsahuje motiv z korunovačních klenotů a text: PRAHA 20. 1. 2017.

Svatováclavská koruna byla vytvořena v roce 1346 na přání Karla IV. podle vzoru zaniklé přemyslovské koruny z 13. století a bývalé francouzské koruny sv. Ludvíka. Je z ryzího zlata, váží
2,5 kg a je osazena drahokamy a perlami. Zlaté korunovační jablko je práce neznámého rudolfinského zlatníka z konce 16. století. Zlaté renesanční žezlo je z doby Maxmiliána II. z druhé poloviny 16. století.