Zpět

Česká pošta hostí zasedání PostEurop

Generální ředitel České pošty Martin Elkán dnes přivítal na centrále České pošty zástupce asociace PostEurop. Hlavním tématem jednání byl systém odměňování mezi jednotlivými poštovními správami.

Jednání s generálním ředitelem České pošty Martinem Elkánem se pak zúčastnil předseda správní rady  PostEurop Jean-Paul Forceville a generální tajemník Botond Szebeny.

Díky PostEurop máme lepší vyjednávací pozici při jednání s většími poštovními správami. Jsem rád, že spolu táhneme za jeden provaz,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.

PostEurop je mezinárodní nevládní asociace se sídlem v Bruselu, založená v roce 1993 podle belgického práva. Sdružuje 52 pověřených operátorů ze 49 zemí a území Evropy.

Od roku 1996 je PostEurop jednou z tzv. užších unií v rámci Světové poštovní organizace (SPU), které sdružují pověřené operátory různých geografických oblastí.

Remunerations Forum je pracovním orgánem v rámci Skupiny provozních aktivit (Operational Activities Circle, OAC), Zpočátku se zabývalo pouze problematikou terminálních poplatků, v současnosti řeší veškeré otázky související s odměňováním mezi poštovními operátory. Ročně se konají dvě až tři zasedání, která hostí jednotlivé členské organizace. Poslední zasedání se konalo v listopadu 2016 v lotyšské Rize. Letos dvoudenní zasedání ve dnech 19. – 20. dubna 2017 hostí v Praze Česká pošta. Srpnové zasedání ve dnech 29. – 30. srpna 2017 se uskuteční v kazašské Astaně.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz